Dušan Petrenka

Vysvedčenie-12
Emil Petrvalský
14. júla 2016
Vysvedčenie-10
Cyril Betuš
14. júla 2016

Dušan Petrenka

Vysvedčenie-11