Jaroslav Kaifer

Vysvedčenie-18
Jozef Karabin
15. júla 2016
Vysvedčenie-16
Ján Sekáč
15. júla 2016

Jaroslav Kaifer

Vysvedčenie-17