Krajský dopravný inšpektorát

podanie prokuratúra
Podanie na prokaratúru
18. júla 2016
inspekcia min vnutra
Inšpekcia Ministerstva vnútra
18. júla 2016

Krajský dopravný inšpektorát

Krajsky dopravny inspektorat