Ladislav Šaňa

Vysvedčenie-22
Lenka Kovačevičová
15. júla 2016
Vysvedčenie-20
Katarína Čižmáriková
15. júla 2016

Ladislav Šaňa

Vysvedčenie-21