Otto Brixi

Vysvedčenie-8
Jozef Andrejčák
14. júla 2016
Vysvedčenie-6
Martin Petruško
14. júla 2016

Otto Brixi

Vysvedčenie-7