OÚ Košice, odb. cestnej dopravy z pozem. komunikácií

kosice pristup k informaciam
Mesto Košice, prístup k informáciám
18. júla 2016
podanie prokuratúra
Podanie na prokaratúru
18. júla 2016

OÚ Košice, odb. cestnej dopravy z pozem. komunikácií

podanie OÚ odb cest dopravy