Podanie na prokaratúru

podanie OÚ odb cest dopravy
OÚ Košice, odb. cestnej dopravy z pozem. komunikácií
18. júla 2016
Krajsky dopravny inspektorat
Krajský dopravný inšpektorát
18. júla 2016

Podanie na prokaratúru

podanie prokuratúra