Tomáš Gáll

Vysvedčenie-20
Katarína Čižmáriková
15. júla 2016
Vysvedčenie-18
Jozef Karabin
15. júla 2016

Tomáš Gáll

Vysvedčenie-19