Transparentný účet

Číslo nášho účtu: SK6809000000005115952506

Odkaz, kde môžete nahliadnúť do nášho účtu:

http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5115952506

transp-ucet3 (1)